Vi Ringer Upp | kursen Hälsan Spelar Roll

Jonas Bengtsson, handledare i kursen Hälsan Spelar Roll samt Fritidssamordnare på Fritidsbanken i Kristianstad.

I dag fattar poddarna Annette och Sara telefonen och slår Jonas Bengtsson en pling.
Jonas är handledare i kursen ”Hälsan Spelar Roll” i Kristianstads kommun.

Hälsan spelar roll är en kurs som vänder sig till personer med LSS-insats (insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Visste Du om att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt? Det känns orättvist.
Många gånger behöver det inte alls vara så!
Därför vill man i kursen Hälsan Spelar Roll informera och lära ut om goda vanor, när det gäller hälsa.
Det är möjligt att förbättra förutsättningarna för en god hälsa!

– Hur ofta behöver du röra på dig?
– Måste du gå på gym för att motionera?
– Hur många steg behöver du ta varje dag?
– Vad innebär ”bra mat”?

Det är bland annat sånt som man kan undra över. Och mycket mer.

Lyssna på podden där Jonas blir intervjuad och han berättar ALLT
om Hälsan Spelar Roll samt vad du kan göra för att hålla en god hälsa.

Det här är sista avsnittet av Vi Ringer Upp för året 2023.
Vi är tillbaka igen under vårterminen 2024!

Tack för att du lyssnar! <3

Musiken som spelas upp i programmet är:
Run to the Hills – Klara Hammarström
Jump – the Pointer Sister
Änglahund – Hasse Andersson